TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"guess" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "guess" po angielsku

guess ****

obrazek do "guess" po polsku obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. zgadywać, odgadywać, domyślać się [przechodni/nieprzechodni]
  "How old are you?" "Guess!" ("Ile masz lat?" "Zgadnij!")
  Guess whom I have met yesterday! (Zgadnij kogo wczoraj spotkałem!)
 2. zgadywać (że coś jest prawdą), domyślać się [przechodni/nieprzechodni]
  I can only guess how happy she must be right now. (Mogę tylko zgadywać jak ona musi być teraz szczęśliwa.)
  I guess he lied that he was tired because he doesn't want to see me. (Zgaduję, że skłamał, że jest zmęczony, bo nie chce mnie widzieć.)
  zobacz także: suspect
 3. sądzić, przypuszczać
  Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
  I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 4. zmiarkować przestarzale
  She guessed his true intentions. (Ona zmiarkowała jego prawdziwe zamiary.)
  Only the next day did he guess it was her birthday. (Dopiero następnego dnia on zmiarkował, że ona miała urodziny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przypuszczenie, domysł [policzalny]
  He may be sleeping now, but it's just my guess. (On może teraz spać, ale to tylko mój domysł.)
  "What are your guesses?" "I think it was Robert who killed her." ("Jakie są twoje przypuszczenia?" "Myślę, że to Robert ją zabił.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

particle
 1. chyba, chyba tak, może język mówiony
  "Do you think that he will get this job?" "I guess..." ("Myślisz, że on dostanie tę pracę?" "Może...")
  "Is this dress better than the other one?" "I guess." ("Czy ta sukienka jest lepsza od tamtej?" "Chyba.")
  Better than nothing, I guess. (Chyba lepsze to niż nic.)
  "Should I tell him the truth?" "I guess." ("Powinienem powiedzieć mu prawdę?" "Chyba tak.")
  "Are they arriving today?" "I guess." ("Czy oni dzisiaj przyjeżdżają?" "Chyba tak.")
 1. strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
  Have a guess. I won't kill you if you don't get the answer right. (Strzelaj. Nie zabiję cię, jeżeli podasz złą odpowiedź.)

Powiązane zwroty — "guess"

czasownik
inne
rzeczownik
wykrzyknik
idiom
kolokacje