"guessing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "guessing" po angielsku

guessing

rzeczownik
 1. zgadywanie, odgadywanie
 2. zgadywanie (domyślanie się, że coś jest prawdą)
 3. sądzenie, przypuszczanie American English
 4. zmiarkowanie przestarzale
obrazek do "guess" po polsku obrazek do "guess" po polsku
czasownik
 1. zgadywać, odgadywać, domyślać się [przechodni/nieprzechodni]
  "How old are you?" "Guess!" ("Ile masz lat?" "Zgadnij!")
  Guess whom I have met yesterday! (Zgadnij kogo wczoraj spotkałem!)
 2. zgadywać (że coś jest prawdą), domyślać się [przechodni/nieprzechodni]
  I can only guess how happy she must be right now. (Mogę tylko zgadywać jak ona musi być teraz szczęśliwa.)
  I guess he lied that he was tired because he doesn't want to see me. (Zgaduję, że skłamał, że jest zmęczony, bo nie chce mnie widzieć.)
  zobacz także: suspect
 3. sądzić, przypuszczać
  Well, I guess she will never go out with you again. (Cóż, przypuszczam, że ona już nigdy się z tobą nie umówi.)
  I guess it might be the truth. (Przypuszczam, że to może być prawda.)
 4. zmiarkować przestarzale
  She guessed his true intentions. (Ona zmiarkowała jego prawdziwe zamiary.)
  Only the next day did he guess it was her birthday. (Dopiero następnego dnia on zmiarkował, że ona miała urodziny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przypuszczenie, domysł [policzalny]
  He may be sleeping now, but it's just my guess. (On może teraz spać, ale to tylko mój domysł.)
  "What are your guesses?" "I think it was Robert who killed her." ("Jakie są twoje przypuszczenia?" "Myślę, że to Robert ją zabił.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "guessing"

particle
czasownik
wykrzyknik
inne
rzeczownik
inne
make a guess , take a guess , have a guess = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać
idiom

powered by  eTutor logo