"zmiarkowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmiarkowanie" po polsku

czasownik
  1. guess ****   przestarzale
    She guessed his true intentions. (Ona zmiarkowała jego prawdziwe zamiary.)
    Only the next day did he guess it was her birthday. (Dopiero następnego dnia on zmiarkował, że ona miała urodziny.)
  2. realize ***** , realise British English   przestarzale
    He realised that she loved him. (Zmiarkował, że ona go kochała.)
    He didn't realize what the teacher said. (On nie zmiarkował co powiedział nauczyciel.)

Powiązane zwroty — "zmiarkowanie"

czasownik
idiom

powered by  eTutor logo