"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. miss one's guess = opuszczać czyjś przypuszczenie miss one's guess
2. make a guess = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać make a guess
  • But I can make a guess about how his mind works.
  • So you look at how often you're able to make a guess.
  • My father might take 10 minutes to make a guess.
  • No one will ever know, though everyone can make a guess.
  • You could usually make a good guess as to the time.
  • And we can make a pretty good guess as to why.
  • Reading between the lines he could make a pretty good guess at what had happened.
  • He didn't even have time to make a good guess!
  • Might you be able to make a guess like that about us?
  • So I make a guess that perhaps you were involved.
3. confirm one's guess = potwierdzać czyjś przypuszczenie confirm one's guess
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.