BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"confirm one's guess" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdzać czyjś przypuszczenie
  1. confirm czasownik + guess rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    - Was it his own version or he confirmed your guess?

powered by  eTutor logo