BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. miss one's guess = opuszczać czyjś przypuszczenie miss one's guess
2. make a guess = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać make a guess
3. confirm one's guess = potwierdzać czyjś przypuszczenie confirm one's guess
  • - Was it his own version or he confirmed your guess?
  • She confirmed his guess that her life had been empty.
  • He confirmed my guess of the date/ in a low tone.
  • Ariel asked, more to confirm her own guess than anything else.
  • After a brief search through the files, Control was able to confirm my guess.
  • A quick glance at the doctor's hands confirmed Mike's guess.
  • I guessed, but did not make him confirm my guess.
  • "Care to confirm my guess as to what it does?"
  • Lady, in one of her rare remarks, confirmed my guess.
  • The one secretary who had come into work confirmed Blues's guess.
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.