ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"confirm one's identity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdzać czyjś tożsamość
  1. confirm czasownik + identity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She even confirmed his identity when I showed her a photo of him on my phone.

powered by  eTutor logo