BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) best, better
Kolokacji: 2
1. correct guess = poprawne przypuszczenie correct guess
2. bad guess = złe przypuszczenie bad guess
3. wrong guess = złe przypuszczenie wrong guess
4. accurate guess = dokładne przypuszczenie accurate guess
5. incorrect guess = niewłaściwe przypuszczenie incorrect guess
6. initial guess = przypuszczenie pierwszej litery initial guess
7. inspired guess = zainspirowane przypuszczenie inspired guess
(6) shrewd, intelligent, quick
Kolokacji: 3
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.