BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) of, at, in, by
Kolokacji: 4

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.