BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) best, better
Kolokacji: 2
1. good guess = poprawna próba odgadnięcia good guess
2. safe guess = pewne przypuszczenie safe guess
3. random guess = przypadkowe przypuszczenie random guess
4. uneducated guess = niewykształcone przypuszczenie uneducated guess
(6) shrewd, intelligent, quick
Kolokacji: 3
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.