BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(1) best, better
Kolokacji: 2
1. fair guess = sprawiedliwe przypuszczenie fair guess
2. reasonable guess = uzasadnione przypuszczenie reasonable guess
3. conservative guess = konserwatywne przypuszczenie conservative guess
4. logical guess = logiczne przypuszczenie logical guess
5. plausible guess = prawdopodobnie brzmiące przypuszczenie plausible guess
(6) shrewd, intelligent, quick
Kolokacji: 3
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.