BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"guess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guess rzeczownik

czasownik + guess
Kolokacji: 6
miss one's guess • make a guess • confirm one's guess • take a guess • guess based • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. miss one's guess = opuszczać czyjś przypuszczenie miss one's guess
  • Unless he missed his guess the violence would be coming soon enough.
  • "They'll be able to get up to them and over without too much trouble, or I miss my guess."
  • Unless he missed his guess, they had hit her hard.
  • Unless he missed his guess, this was a woman in love.
  • "You sure did, and unless I miss my guess, their little family is about to grow again."
  • And you're good for another, unless I miss my guess.
  • Well hear from them soon, or I'll miss my guess.
  • Probably good with children, if I don't miss my guess.
  • Unless I miss my guess, it's a war to the death.
  • Which, unless I miss my guess, is going to happen very soon now.
2. make a guess = strzelać (nie znając prawidłowej odpowiedzi), zgadywać make a guess
3. confirm one's guess = potwierdzać czyjś przypuszczenie confirm one's guess
przymiotnik + guess
Kolokacji: 26
best guess • good guess • wild guess • lucky guess • rough guess • ...
przyimek + guess
Kolokacji: 4
of guesses • at a guess • in one's guess • by guess

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.