BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"tego" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tego" po polsku

tego, to

zaimek
 1. it *****
  • to, tego
   I've looked everywhere, but I still can't find it. (Patrzyłem wszędzie, ale wciąż nie mogę tego znaleźć.)
   She didn't want to talk about it. (Ona nie chciała o tym rozmawiać.)
   "Where's my mobile?" "You left it on the table." ("Gdzie jest moja komórka?" "Zostawiłeś ją na stole.")
 2. this **
  • to, tego (w odniesieniu do czegoś, co będzie powiedziane, np. "słuchaj tego") spoken
   Listen to this: I've got a new job. (Słuchaj tego: dostałem nową pracę.)

tego

przysłówek
 1. thereof
 2. hereof
zaimek
 1. that *****
  • tego, owego
   Are you going to eat that burger? (Będziesz jadł tego burgera?)

to

zaimek
 1. it *****
  • ono, to
   It doesn't belong to you! (To nie należy do ciebie!)
   Is it a boy or a girl? (To chłopiec czy dziewczynka?)
   Where is it? (Gdzie to jest?)
   zobacz także: itself, its
 2. this **
  • to (używane w odniesieniu do osób, przedmiotów, wydarzeń, które już zostały wspomniane)
   This is the magazine I was talking about. (To jest to czasopismo, o którym mówiłem.)
  • to, teraz (używane w odniesieniu do teraźniejszej sytuacji)
 3. that *****  
  That's all I have. (To wszystko, co mam.)
  Is that all you have to say? (Czy to wszystko, co masz do powiedzenia?)
  Is that a good idea? (Czy to dobry pomysł?)
określnik
 1. what , ***** , także: wat informal , także: wut informal
  • to, co (używane na początku zdania)
   What I mean is that I feel really homesick. (To, co miałam na myśli, to że naprawdę tęsknię za domem.)
   What I want to say is that I really like you. (To, co chcę powiedzieć, to że naprawdę cię lubię.)
przymiotnik
 1. this **
  • to (używane przy przedstawianiu osób) spoken
   Is this your husband? (Czy to twój mąż?)

ten, to

zaimek
 1. one *****
  • ten, ta, to (używane jako zaimek, kiedy wiadomo o jakiej rzeczy mowa)
   "Which dress do you like the most?" "The red one." ("Która sukienka podoba ci się najbardziej?" "Ta czerwona")
   "Which phone should I buy?" "This one is better." ("Który telefon powinienem kupić?" "Ten jest lepszy.")
przymiotnik
 1. this one ***
  • ten, ta, to
   I have three cats but this one is my favourite. (Mam trzy koty, ale ten jest moim ulubionym.)
   I like that dress but this one is cheaper. (Podoba mi się tamta sukienka, ale ta jest tańsza.)

ten

przymiotnik
 1. the one which
  • ten, ta, to który
   She's the one which I was telling you about. (To jest ta, o której ci mówiłem.)
 2. one *****  
  "Which tie is better?" "The white one." ("Który krawat jest lepszy?" "Ten biały.")
  I like the strawberry one better. (Bardziej smakuje mi ten truskawkowy.)
zaimek
 1. this **
  • ten (zwykle o przedmiocie w zasięgu naszych rąk)
   Can I borrow this CD? (Czy mogę pożyczyć tę płytę CD?)
  • ten (używane w historyjkach i żartach, aby wspomnieć o jakiejś osobie po raz pierwszy) spoken
   This girlfriend of yours - how old is she? (Ta twoja dziewczyna, ile ona ma lat?)
określnik
 1. yonder literary , yon literary , także: yond dialect
przymiotnik
 1. the same *****
  • ten sam, taki sam
   We go to the same school. (Chodzimy do tej samej szkoły.)
   Let's meet at the same place tomorrow. (Spotkajmy się jutro w tym samym miejscu.)
   Why do we always have to talk about the same topics? (Dlaczego zawsze musimy rozmawiać na te same tematy?)
   Your idea is the same as his. (Twój pomysł jest taki jak jego.)
 2. selfsame , self-same
 1. one and the same
przysłówek
 1. idem , id. (skrót)
rzeczownik
 1. zing
 2. dealie informal
zaimek
 1. the same *****  
  "I'll have coffee, and you?" "The same." ("Ja wezmę kawę, a ty?" "To samo.")
  "I'll take a cake." "The same for me." ("Wezmę ciasto." "To samo dla mnie.")
  They ordered an omelette, so she did the same. (Oni zamówili omleta, więc ona zrobiła to samo.)

Powiązane zwroty — "tego"

rzeczownik
możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) = chance
wartości (idee tego, co jest dobre, a co złe) = values
reszta (to co zostało) = the rest
ciężar (miara tego, ile coś waży) = weight , także: Wt , także: wt. , także: wt British English
widok (to, co się widzi) = sight
seria (kilka rzeczy tego samego rodzaju) = series
teren (to, co otacza daną przestrzeń) = landscape , także: landskip old use
grupa (ludzi tego samego typu, np. fotografów) = posse
granica (limit tego, co jest możliwe czy akceptowane) = bound
wyraz (np. tego, co się myśli) = expression
substytut (produkt odbiegający nieco cenowo i jakościowo od tego powszechnie rozpoznawalnego) = substitute
wynik finansowy (to, co zostaje na czysto) = bottom line
wysyłka (to, co się wysyła) = shipping
nieznane (to, czego się nie wie) = the unknown
zakupy (to, co się kupiło) = shopping
przysłówek
nie (używane do skorygowania tego, co zostało właśnie powiedziane) = no
na pewno (w celu podkreślenia tego, co się mówi) = sure , także: sho American English informal
do tego czasu = meanwhile +1 znaczenie
z tego powodu = hence +1 znaczenie
czasownik
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) = echo
wymieniać się (rzeczami tego samego rodzaju, np. prezentami) = exchange
będzie (do wyrażania tego, co jest zawsze prawdziwe w danej sytuacji) = will
obmacywać (kogoś, kto sobie tego nie życzy) = grope
przymiotnik
niewłaściwy (nie ten, co trzeba) = wrong , także: wrang Scottish English dialect
jeden (używany do porównania z inną rzeczą tego samego typu) = one
przyimek
z (używane na określenie tego, jak jakiś temat jest analizowany) = from
określnik
inne
idiom
spójnik
wykrzyknik
inne

powered by  eTutor logo