PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"będzie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "będzie" po polsku

będzie

czasownik
 1. will *****
  • będzie (używane do tworzenia form czasu przyszłego)
   I hope it will not rain tomorrow! (Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać!)
   Our party will be great! (Nasza impreza będzie świetna!)
   It will be sunny tomorrow. (Jutro będzie słonecznie.)
   Who will be at the party? (Kto będzie na przyjęciu?)
   We will visit our friends next week. (Odwiedzimy naszych przyjaciół w przyszłym tygodniu.)
  • będzie (do wyrażania tego, co jest zawsze prawdziwe w danej sytuacji)
   If you don't eat now, you will be hungry. (Jeżeli teraz nie zjesz, będziesz głodny.)
   If you study, you will get good grades. (Jeżeli będziesz się uczyć, dostaniesz dobre oceny.)
  • może, będzie (do wyrażenia jakiejś możliwości)
   I think it will rain. (Myślę, że będzie padać.)
   He will come here tomorrow. (On może tu jutro przyjdzie.)
czasownik
 1. be *****  
  I am Tom. (Jestem Tom.)
  This is a dog. (To jest pies.)
  Where are you? (Gdzie jesteś?)
  I am a student. (Jestem studentem.)
  He is young. (On jest młody.)
  She is smart. (Ona jest mądra.)
  It is a car. (To jest samochód.)
 2. shall *** , także: sall dialect , także: shalt old use
  • być, musisz (czasownik modalny, stosowany w pytaniach grzecznościowych, kiedy coś proponujemy)
   Shall we go to a restaurant today? (Pójdziemy dziś do restauracji?)
   Shall we have a sit? (Może usiądziemy?)
 3. be around ** , be about British English *****
  • istnieć, być, żyć
   I'm around at the office from 9 to 5. (Jestem w biurze od 9 do 17.)
   How long is the Internet around? (Jak długo istnieje internet?)
 4. form ***** , forme old use
  • stanowić, być [TRANSITIVE]
   His works form a vital part of contemporary literature. (Jego dzieła stanowią istotną część współczesnej literatury.)
   These stamps form only a fraction of my whole collection. (Te znaczki stanowią tylko ułamek całej mojej kolekcji.)
 5. go , *****
 6. subsist
 7. make *****
  • zostawać, być (kimś) [TRANSITIVE]
   I know you'll make a great father. (Wiem, że będziesz świetnym ojcem.)
   He makes a great cook. (On jest świetnym kucharzem.)
   Używane z rzeczownikiem. Używane w celu powiedzenia, że ktoś/coś ma niezbędne cechy do bycia kimś/czymś.
idiom
 1. be a mess , be in a mess
  • panować, być (o bałaganie)
   His house is always tidy, but his car is an absolute mess. (Jego dom jest zawsze czysty, ale w jego samochodzie panuje totalny bałagan.)
 1. be somebody *****
czasownik
 1. to be quite a man
  • być kimś (w sensie: kimś szczególnym, wyróżniającą się osobą)

Powiązane zwroty — "będzie"

inne
inne
phrasal verb
czasownik
idiom
rzeczownik
byt = being +2 znaczenia
światło (otwór, w którym będzie montowane okno lub drzwi) = clearance , clearage
przymiotnik
optymistyczny (uważający, że coś będzie lepsze, niż wszystko na to wskazuje) = optimistic

powered by  eTutor logo