BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"równanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "równanie się" po polsku

równanie się

rzeczownik
 1. equaling
 2. paragoning
 3. compeering
26 Different Types of Equations – Nayturr
rzeczownik
 1. equation **   [policzalny]
  She's very good at solving mathematical equations. (Ona jest bardzo dobra w rozwiązywaniu równań matematycznych.)
  The teacher wrote down an equation on the blackboard. (Nauczyciel zapisał na tablicy równanie.)
czasownik
 1. equal *** , także: equalled BrE , także: equalling BrE , także: equaled AmE , także: equaling AmE
  • równać się, wyrównać się [przechodni]
   to be the same in value as, of the same value
   Two plus two equals four. (Dwa dodać dwa równa się cztery.)
   The left side of the equation must equal the right side. (Lewa strona równania musi równać się prawej stronie.)
  • skutkować, równać się (czemuś) [przechodni]
   That kind of behaviour equals trouble. (Ten rodzaj zachowania równa się kłopotom.)
   Going to this party equals failing the test. (Pójście na tę imprezę skutkuje oblaniem testu.)
 2. average ***** , także: avg
 3. make *****   [przechodni]
  Two plus two makes four. (Dwa dodać dwa równa się cztery.)
  3 pairs make 6 items. (3 pary równają się 6 elementom.)
 4. compeer
phrasal verb
 1. amount to something *
  • wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś
   to be equal to
   Costs amount to $1.5 million. (Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów.)
   The example shows that yearly spendings amount to £2 million. (Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.)

Powiązane zwroty — "równanie się"

przysłówek
równie = as +1 znaczenie
równo = equally +3 znaczenia
przymiotnik
równy = equal +7 znaczeń
czasownik
phrasal verb
rzeczownik
równość = equality +1 znaczenie
równina = plain +1 znaczenie
wyrównanie = alignment , także: alinement +3 znaczenia
inne
inne

powered by  eTutor logo