"dać wynik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dać wynik" po polsku

"dać wynik" — Słownik kolokacji angielskich

bring forward kolokacja
Popularniejsza odmiana: brought forward
  1. bring czasownik + forward przysłówek = dać wynik, dać rezultat (np. w kalkulacji)
    Bardzo silna kolokacja

    I would like to ask him if he will bring forward a plan by the end of 1997 on this?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo