"bring together" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring together" po angielsku

phrasal verb
 1. gromadzić kogoś (np. badaczy, ekspertów)
  We brought experts together to examine the artifact. (Zgromadziliśmy ekspertów, by zbadali artefakt.)
  They will bring researchers together to find the missing piece. (Oni zgromadzą badaczy, by znaleźć brakujący fragment.)
  link synonim: congregate
 2. łączyć kogoś, zbliżać kogoś (np. rodzinę, kochanków)
  We have to bring our family together. (Musimy połączyć naszą rodzinę.)
  This misfortune brought them together. (To nieszczęście zbliżyło ich.)

"bring together" — Słownik kolokacji angielskich

bring together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgromadź
 1. bring czasownik + together przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  The women's team was recently brought together in early 2008.

powered by  eTutor logo