BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"test score" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "test score" po angielsku

test score *

rzeczownik
  1. wynik testu, wynik egzaminu (np. liczba)
    You really think I'd chance everything for a test score? (Naprawdę myślisz, że zaryzykowałbym wszystko dla wyniku z testu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"test score" — Słownik kolokacji angielskich

test score kolokacja
  1. test rzeczownik + score rzeczownik = wynik testu, wynik egzaminu (np. liczba)
    Bardzo silna kolokacja

    The test scores were above average for the 2005-2006 school year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo