"uderzyć o dno zbiornika wodnego spodem łodzi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uderzyć o dno zbiornika wodnego spodem łodzi" po polsku

uderzyć o dno zbiornika wodnego spodem łodzi

czasownik
  1. bottom ****   [INTRANSITIVE]
    The water was too low so we bottomed. (Woda była zbyt płytka, więc uderzyliśmy o dno.)
    Be careful - we'll sink if we bottom. (Uważaj - zatoniemy, jeśli uderzymy o dno spodem łodzi.)

powered by  eTutor logo