"share one's bed" — Słownik kolokacji angielskich

share one's bed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielić czyjś łóżko
  1. share czasownik + bed rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She says she'll never share a bed with him again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo