"unredeemed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "unredeemed" po angielsku

unredeemed

przymiotnik
 1. nieodkupiony
  Your soul is unredeemed. (Twoja dusza jest nieodkupiona.)
  God cares even about those with unredeemed souls. (Bóg troszczy się nawet o tych z niedokupionymi duszami.)
 2. zatwardziały potocznie
  He is an unredeemed sinner. (On jest zatwardziałym grzesznikiem.)
 3. niespłacony
  My debts are unredeemed. (Moje długi są niespłacone.)
  He has an unredeemed mortgage. (On ma niespłaconą hipotekę.)
 4. niewykupiony
  This parking space is unredeemed. (To miejsce parkingowe jest niewykupione.)
 5. niespełniony
  I remember all your unredeemed promises. (Pamiętam wszystkie twoje niespełnione obietnice.)
  Her obligations to us remain unredeemed. (Jej zobowiązania wobec nas pozostają niespełnione.)
 6. skończony, kompletny, absolutny
  His unredeemed stupidity always amazes me. (Jego skończona głupota zawsze mnie zadziwia.)
  The ugliness of the portrait was unredeemed. (Brzydota portretu była kompletna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "unredeemed"

czasownik
redeem = ocalać (honor), ratować (sytuację) +6 znaczeń
rzeczownik
inne