TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"make a check" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make a check" po angielsku

"make a check" — Słownik kolokacji angielskich

make a check kolokacja
  1. make czasownik + check rzeczownik = przeprowadzać kontrolę, sprawdzać
    Zwykła kolokacja

    Then he made a final check to see if someone might be following him.