"well-tried" po polsku - Słownik angielsko-polski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "well-tried"

przysłówek
rzeczownik
well = studnia +2 znaczenia
try = próba, usiłowanie +2 znaczenia
point after touchdown , PAT (skrót) , także: try = punkt po przyłożeniu (w futbolu amerykańskim)
wykrzyknik
well = więc, zatem (używane jako podkreślenie tego, co się mówi) +7 znaczeń
well , oh well = no dobrze (używane jako akceptacja sytuacji) +1 znaczenie
przymiotnik
czasownik
try = próbować, usiłować +5 znaczeń
try somebody = przekonać się na kimś, próbować na kimś (używane w trybie rozkazującym)
well , well up = zbierać się (np. łzy w oczach) +1 znaczenie
may well , might well , could well = może (np. wydarzyć się, być prawdą)
go well = pójść dobrze (np. test)
inne
well? = i jak? (używane w pytaniach)
spójnik
phrasal verb
inne