"wierność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierność" po polsku

wierność

rzeczownik
 1. faith ***   [niepoliczalny]
  Faith is an important virtue. (Wierność jest ważną cnotą.)
  I believe that one of the most important things in a marriage is faith. (Wierzę, że jedną z najważniejszych rzeczy w małżeństwie jest wierność.)
 2. fidelity , *
  • wierność, lojalność [niepoliczalny]
   I take this ring as a sign of your love and fidelity. (Przyjmuję tę obrączkę na znak twej miłości i wierności.)
   The director's career was marked by great independence and fidelity to principle. (Kariera dyrektora była naznaczona wielką niezależnością i wiernością zasadom.)
   zobacz także: fealty
  • wierność, zgodność (względem oryginału) [niepoliczalny]
   Write an essay on the film's fidelity to the original book. (Napisz esej na temat wierności filmu w stosunku do oryginalnej książki.)
   link synonim: faithfulness
 3. allegiance *
 4. adherence
 5. faithfulness
  • dokładność, wierność, zgodność [niepoliczalny]
   The director focused more on faithfulness to the original than his interpretation. (Reżyser skupił się bardziej na zgodności z oryginałem niż na swojej interpretacji.)
   link synonim: fidelity
  • oddanie, wierność [niepoliczalny]
   Their strength lies in their faithfulness to their company founders' vision. (Ich siła tkwi w wierności wizji założycieli firmy.)
 6. constancy
 7. closeness
  • wierność, bliskie podobieństwo (o kopii)
   The closeness to the original is astonishing. (Podobieństwo do oryginału jest zdumiewające.)
 8. adhesion
 9. foy
 10. fealty
 11. slavishness
 12. lealty
rzeczownik
 1. accuracy **   [niepoliczalny]
  The accuracy of these calculations must be verified. (Dokładność tych obliczeń musi być sprawdzona.)
  I can't guarantee the accuracy of my measurements. (Nie mogę zagwarantować dokładności moich pomiarów.)
  link synonim: fidelity
  przeciwieństwo: inaccuracy

powered by  eTutor logo