KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"lojalność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lojalność" po polsku

lojalność

rzeczownik
 1. loyalty **   [UNCOUNTABLE]
  Didn't he deserve more loyalty? (Czy on nie zasłużył na więcej lojalności?)
  I depend upon the loyalty of my staff. (Polegam na lojalności moich pracowników.)
  There's loyalty and then there's loyalty. (Jest lojalność i jest też lojalność.)
 2. fidelity , *
  • wierność, lojalność [UNCOUNTABLE]
   I take this ring as a sign of your love and fidelity. (Przyjmuję tę obrączkę na znak twej miłości i wierności.)
   The director's career was marked by great independence and fidelity to principle. (Kariera dyrektora była naznaczona wielką niezależnością i wiernością zasadom.)
 3. allegiance *
  • lojalność, wierność, przywiązanie
   Your allegiance to the law is well known. (Twoja wierność względem prawa jest dobrze znana.)
 4. constancy
 5. foy
 6. fealty
 7. staunchness
 8. lealty

powered by  eTutor logo