Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"wierzyć komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierzyć komuś" po polsku

czasownik
 1. believe *****
  • wierzyć, uwierzyć [przechodni]
   I just can't believe it. (Po prostu nie mogę w to uwierzyć.)
   Do you really believe that? (Czy naprawdę w to wierzysz?)
   I don't believe you! (Nie wierzę ci!)
  • wierzyć, dać wiarę (akceptować coś jako prawdziwe, często nie mając pewności) [nieprzechodni]
   Do you believe that dinosaurs really existed? (Czy wierzysz, że dinozaury naprawdę istniały?)
   I believe in ghosts. (Wierzę w duchy.)
  • wierzyć (mieć wiarę) [nieprzechodni]
   She said that those who believe will go to heaven. (Ona powiedziała, że ci, którzy wierzą pójdą do nieba.)
 2. trust ****
  • wierzyć, polegać (np. na faktach, na statystykach) [przechodni]
   These statistics don't lie, you can trust them. (Te statystyki nie kłamią, możesz na nich polegać.)
   We trusted the results of the research and we were right. (Polegaliśmy na wynikach badania i mieliśmy rację.)
 3. trow   dawne użycie

wierzyć komuś

phrasal verb
 1. believe in somebody ***
  • wierzyć komuś, zawierzać komuś
   I believe in you, I hope you won't let me down. (Wierzę ci, mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz.)
   I know she would do anything for me, I believe in her. (Wiem, że ona zrobiłaby dla mnie wszystko, wierzę jej.)
idiom
 1. take somebody at their word
czasownik
 1. swallow , **
 2. Adam and Eve
idiom
 1. give credence
  • dać wiarę, uwierzyć
   I don't give credence to your story, it doesn't make sense. (Nie wierzę w twoją historię, ona nie ma sensu.)
phrasal verb
 1. go on *****    BrE przestarzale
  I can't go on she sold her only goat. (Nie mogę uwierzyć, że ona sprzedała swoją jedyną kozę.)
  I don't go on the words she says. She is lying. (Nie wierzę w jej słowa. Ona kłamie.)