ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uwierzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwierzyć" po polsku

uwierzyć

czasownik
 1. believe *****
  • wierzyć, uwierzyć [przechodni]
   I just can't believe it. (Po prostu nie mogę w to uwierzyć.)
   Do you really believe that? (Czy naprawdę w to wierzysz?)
   I don't believe you! (Nie wierzę ci!)
 2. swallow , **
  • łyknąć, uwierzyć potocznie [przechodni]
   She swallowed the story about him. (Ona łyknęła historię o nim.)
   He swallowed all my lies. (On uwierzył we wszystkie moje kłamstwa.)
 3. Adam and Eve
idiom
 1. give credence
  • dać wiarę, uwierzyć
   I don't give credence to your story, it doesn't make sense. (Nie wierzę w twoją historię, ona nie ma sensu.)
phrasal verb
 1. believe in somebody ***
idiom
 1. take somebody at their word
czasownik
 1. trust ****
  • wierzyć, polegać (np. na faktach, na statystykach) [przechodni]
   These statistics don't lie, you can trust them. (Te statystyki nie kłamią, możesz na nich polegać.)
   We trusted the results of the research and we were right. (Polegaliśmy na wynikach badania i mieliśmy rację.)
 2. trow   dawne użycie
phrasal verb
 1. go on *****   British English przestarzale
  I can't go on she sold her only goat. (Nie mogę uwierzyć, że ona sprzedała swoją jedyną kozę.)
  I don't go on the words she says. She is lying. (Nie wierzę w jej słowa. Ona kłamie.)

"uwierzyć" — Słownik kolokacji angielskich

give credence kolokacja
 1. give czasownik + credence rzeczownik = dać wiarę, uwierzyć
  Bardzo silna kolokacja

  A positive result thus could not be given much credence.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo