BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"wierzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierzyć" po polsku

wierzyć

czasownik
 1. believe *****
  • wierzyć, uwierzyć [przechodni]
   I just can't believe it. (Po prostu nie mogę w to uwierzyć.)
   Do you really believe that? (Czy naprawdę w to wierzysz?)
   I don't believe you! (Nie wierzę ci!)
  • wierzyć, dać wiarę (akceptować coś jako prawdziwe, często nie mając pewności) [nieprzechodni]
   Do you believe that dinosaurs really existed? (Czy wierzysz, że dinozaury naprawdę istniały?)
   I believe in ghosts. (Wierzę w duchy.)
  • wierzyć (mieć wiarę) [nieprzechodni]
   She said that those who believe will go to heaven. (Ona powiedziała, że ci, którzy wierzą pójdą do nieba.)
 2. trust ****
  • wierzyć, polegać (np. na faktach, na statystykach) [przechodni]
   These statistics don't lie, you can trust them. (Te statystyki nie kłamią, możesz na nich polegać.)
   We trusted the results of the research and we were right. (Polegaliśmy na wynikach badania i mieliśmy rację.)
 3. trow   dawne użycie
phrasal verb
 1. believe in somebody ***
idiom
 1. take somebody at their word
czasownik
 1. swallow , **
 2. Adam and Eve
idiom
 1. give credence
  • dać wiarę, uwierzyć
   I don't give credence to your story, it doesn't make sense. (Nie wierzę w twoją historię, ona nie ma sensu.)
phrasal verb
 1. go on *****   British English przestarzale
  I can't go on she sold her only goat. (Nie mogę uwierzyć, że ona sprzedała swoją jedyną kozę.)
  I don't go on the words she says. She is lying. (Nie wierzę w jej słowa. Ona kłamie.)

Powiązane zwroty — "wierzyć"

czasownik
przysłówek
głęboko (w coś wierzyć) = strongly
wiernie = accurately +1 znaczenie
inne
rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo