"naiwnie wierzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naiwnie wierzyć" po polsku

"naiwnie wierzyć" — Słownik kolokacji angielskich

naively believe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naiwnie wierzyć
  1. believe czasownik + naively przysłówek
    Luźna kolokacja

    Or did he naively believe that the profits his computer reported had to be real?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo