ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wierzyć w coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wierzyć w coś" po polsku

wierzyć w coś

czasownik
 1. believe in something ***  
  Do you believe in UFO? (Czy wierzysz w UFO?)
  I know a man who believes in yeti. (Znam człowieka, który wierzy w yeti.)
 1. put one's faith in something
phrasal verb
 1. believe in somebody ***
  • wierzyć w kogoś, uwierzyć w kogoś
   You told me you couldn't believe in somebody who didn't believe in you. (Powiedziałaś mi, że nie mogłabyś wierzyć w kogoś, kto nie wierzy w ciebie.)
   I believe in you! (Wierzę w ciebie!)
   Believe in yourself. (Uwierz w siebie.)
 2. trust in somebody  
  I trust in you, you will win this competition. (Wierzę w ciebie, wygrasz ten konkurs.)
  I will always trust in my wife. (Zawsze będę wierzył w moją żonę.)
czasownik
 1. have faith in somebody  
 1. have confidence in somebody
czasownik
 1. lack confidence , be lacking in confidence  
  to act without certainty

powered by  eTutor logo