"accurate picture" — Słownik kolokacji angielskich

accurate picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładny obraz
  1. accurate przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Is everything I see on the images an accurate picture of my weather?