"accurate measurement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładny pomiar
  1. accurate przymiotnik + measurement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    For example 3.2 is a far less accurate measurement than 3.2000.