ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"accurate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accurate przymiotnik

accurate + rzeczownik
Kolokacji: 161
accurate information • accurate description • accurate picture • accurate measurement • accurate representation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
3. accurate picture = dokładny obraz accurate picture
  • Is everything I see on the images an accurate picture of my weather?
  • All I'm trying to do is give you an accurate picture of what's going on out here.
  • So you have to separate the two parts of the industry to get an accurate picture.
  • I do not say it was an accurate picture, or even a very complete one.
  • He simply doesn't feel like you get an accurate picture of the games being shown.
  • Once again, common sense had failed to present an accurate picture of this world.
  • Then you'll have a reasonably accurate picture of what's going on.
  • These elements must be included if we are to have an accurate picture of Europe in the year 2010.
  • It's their business to get an accurate picture, I tell her.
  • It is an accurate and not a very pretty picture she presents.
5. accurate representation = dokładne oświadczenie accurate representation
8. accurate count = dokładny liczyć accurate count
9. accurate account = dokładne sprawozdanie accurate account
11. accurate result = dokładny wynik accurate result
12. accurate estimate = dokładna ocena accurate estimate
13. accurate prediction = dokładne przewidywanie accurate prediction
14. accurate measure = dokładny wskaźnik accurate measure
15. accurate way = dokładna droga accurate way
17. accurate reflection = dokładne odbicie accurate reflection
18. accurate portrayal = dokładne przedstawienie accurate portrayal
19. accurate map = dokładna mapa accurate map
20. accurate depiction = dokładne przedstawienie accurate depiction
21. accurate fire = ogień celny, ogień dokładny accurate fire
22. accurate reading = dokładne czytanie accurate reading
23. accurate method = dokładna metoda accurate method
25. accurate model = dokładny model accurate model
26. accurate translation = dokładny przekład accurate translation
28. accurate shot = strzał celny, strzał trafny accurate shot
29. accurate term = dokładny termin accurate term
czasownik + accurate
Kolokacji: 5
prove accurate • consider accurate • provide accurate • make accurate • keep accurate
przysłówek + accurate
Kolokacji: 54
most accurate • historically accurate • highly accurate • entirely accurate • fairly accurate • ...
accurate + przyimek
Kolokacji: 10
accurate in • accurate to • accurate for • accurate with • accurate at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.