eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"accurate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

accurate przymiotnik

accurate + rzeczownik
Kolokacji: 161
accurate information • accurate description • accurate picture • accurate measurement • accurate representation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
  • I do not know who has given him such accurate information.
  • You are right to point out the need for accurate information.
  • Much of the time, it is hard to tell who has the more accurate information.
  • We make every effort to provide complete and accurate information.
  • "To do that they need the most accurate information available."
  • The old man was the first person he had seen in Texas, and perhaps would be a source of accurate information about the road.
  • Every effort is made to provide complete and accurate information.
  • Every effort has been made to provide accurate and complete information.
  • Effort has been made to provide accurate and complete information.
  • I am sure that then we will have more accurate information.
3. accurate picture = dokładny obraz accurate picture
5. accurate representation = dokładne oświadczenie accurate representation
8. accurate count = dokładny liczyć accurate count
9. accurate account = dokładne sprawozdanie accurate account
11. accurate result = dokładny wynik accurate result
12. accurate estimate = dokładna ocena accurate estimate
13. accurate prediction = dokładne przewidywanie accurate prediction
14. accurate measure = dokładny wskaźnik accurate measure
15. accurate way = dokładna droga accurate way
17. accurate reflection = dokładne odbicie accurate reflection
18. accurate portrayal = dokładne przedstawienie accurate portrayal
19. accurate map = dokładna mapa accurate map
20. accurate depiction = dokładne przedstawienie accurate depiction
21. accurate fire = ogień celny, ogień dokładny accurate fire
22. accurate reading = dokładne czytanie accurate reading
23. accurate method = dokładna metoda accurate method
25. accurate model = dokładny model accurate model
26. accurate translation = dokładny przekład accurate translation
28. accurate shot = strzał celny, strzał trafny accurate shot
29. accurate term = dokładny termin accurate term
czasownik + accurate
Kolokacji: 5
prove accurate • consider accurate • provide accurate • make accurate • keep accurate
przysłówek + accurate
Kolokacji: 54
most accurate • historically accurate • highly accurate • entirely accurate • fairly accurate • ...
accurate + przyimek
Kolokacji: 10
accurate in • accurate to • accurate for • accurate with • accurate at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.