"accurate way" — Słownik kolokacji angielskich

accurate way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokładna droga
  1. accurate przymiotnik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    He could never describe afterward what happened in any accurate way.

    Podobne kolokacje: