"klawisz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "klawisz" po polsku

klawisz

obrazek do "key" po polsku
rzeczownik
 1. key *****
  • klawisz (w klawiaturze komputerowej lub pianinie) [policzalny]
   She hit several keys on the keyboard. (Ona nacisnęła kilka klawiszy na klawiaturze.)
   Press the "Enter" key to start. (Aby rozpocząć naciśnij klawisz "Enter".)
   This keyboard has 104 keys. (Ta klawiatura ma 104 klawisze.)
 2. screw **
  • klawisz (strażnik więzienny) British English potocznie
   The screws here are frightening. (Klawisze tutaj są przerażający.)
   Two inmates tried to beat up a screw. (Dwóch więźniów próbowało pobić klawisza.)
 3. push-button , push button
 4. herder
 5. hack *

"klawisz" — Słownik kolokacji angielskich

push button kolokacja
 1. push rzeczownik + button rzeczownik = klawisz, przycisk, guzik
  Zwykła kolokacja

  Corn-and-games5 government appeals to people who have "care for me" push buttons and others.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo