Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"nadużycie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadużycie" po polsku

nadużycie

suffered horrendous abuse
rzeczownik
 1. abuse ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  He suffers from drug abuse. (On cierpi z powodu nadużycia narkotyków.)
  Human rights abuse is increasing in China. (W Chinach wzrasta nadużycie praw człowieka.)
 2. malpractice
 3. misuse
  • nadużycie, złe użycie, niewłaściwe wykorzystanie
   That is an abuse and misuse of language. (Jest to nadużycie i złe użycie języka.)
   The party had to face the accusations of misuse of power. (Partia musiała stawić czoła oskarżeniom o nadużycie władzy.)
   He was punished for his misuse of power. (On był ukarany za nadużycie władzy.)
 4. malfeasance
 5. misusing
 6. misuser
 7. misusage
 8. abusement  
 9. misapplying
 10. abusion dawne użycie
 11. abusage
  • nadużycie (niewłaściwe wykorzystanie słów, niegramatyczny język) dawne użycie
czasownik
 1. abuse ****
  • nadużywać (np. alkoholu, narkotyków) [przechodni]
   Do you think he abuses alcohol? (Czy myślisz, że on nadużywa alkoholu?)
   She abused my trust. (Ona nadużyła mojego zaufania.)
   You shouldn't abuse your power - your workers will hate you. (Nie powinieneś nadużywać swojej władzy - twoi pracownicy cię znienawidzą.)
 2. exploit **
 3. misuse
 4. presume *
 5. overuse
 6. overwork
 7. misemploy
 8. overply
czasownik
 1. trespass on something

powered by  eTutor logo