KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"abuse one's power" — Słownik kolokacji angielskich

abuse one's power kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadużycie czyjś moc
  1. abuse czasownik + power rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just this once, I would be happy if he did abuse his power to keep you with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo