"mapa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mapa" po polsku

mapa

Map - Wicipedia Universal City Vision Plan
rzeczownik
 1. map ***   [COUNTABLE]
  Have you got a map? (Masz mapę?)
  Here is a map of Central Europe. (Tutaj jest mapa Europy Środkowej.)
  I didn't have a map and I got lost. (Nie miałem mapy i się zgubiłem.)
 2. plan *****
  • mapa, plan (np. miasta) [COUNTABLE]
   This building isn't on the city plan. (Tego budynku nie ma na mapie miasta.)
   This city is so huge - we need a plan! (To miasto jest tak ogromne - potrzebujemy mapy!)
   zobacz także: plot, system
 3. chart ***
  • mapa (np. morza, gwiazd) [COUNTABLE]
   Samuel has a chart of the sea on his wall. (Samuel ma mapę morza na ścianie.)
   An astronomer owns many charts of the stars. (Astronom posiada wiele map gwiazd.)
 4. plot ***
 5. carte   old use

powered by  eTutor logo