Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"plan events" — Słownik kolokacji angielskich

plan events kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenia planu
  1. plan czasownik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I've planned events all my life: this is what I live for.