"ambitious plan" — Słownik kolokacji angielskich

ambitious plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ambitny plan
  1. ambitious przymiotnik + plan rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had much more ambitious plans for his summer home.

powered by  eTutor logo