"future plan" — Słownik kolokacji angielskich

future plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły plan
  1. future przymiotnik + plan rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Future plans for the site have not yet been decided.

    Podobne kolokacje:

podobne do "future plan" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "future plan" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne
rzeczownik