"ambitious program" — Słownik kolokacji angielskich

ambitious program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ambitny program
  1. ambitious przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These are the states with the most ambitious social programs and state services.

powered by  eTutor logo