Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"fabuła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fabuła" po polsku

fabuła

rzeczownik
 1. plot , ***   [policzalny]
  The play had a weak plot. (Sztuka miała słabą fabułę.)
  The movie's plot is very simple. (Fabuła filmu jest bardzo prosta.)
 2. story *****   [policzalny]
  She said that the story of the film was gripping. (Ona powiedziała, że fabuła filmu była wciągająca.)
  The story was too complicated for me. (Fabuła była dla mnie zbyt skomplikowana.)
 3. story line , storyline  
 4. fable   dawne użycie
 5. plotline
  • fabuła (np. w filmie)
 6. plot scheme  

"fabuła" — Słownik kolokacji angielskich

story line kolokacja
 1. story rzeczownik + line rzeczownik = fabuła
  Bardzo silna kolokacja

  The season has a beginning, an end and a story line.

powered by  eTutor logo