BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"shoot several percent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzelać kilka procent
  1. shoot czasownik + percent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the last seven games of the season, they shot just 28 percent.

powered by  eTutor logo