BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
4. shoot one's way = strzelać czyjś droga shoot one's way
5. shoot pictures = strzel z obrazów shoot pictures
7. shoot one's wife = strzelać czyjś żona shoot one's wife
8. shoot a glance = strzel ze spojrzenia shoot a glance
10. shoot down planes = zestrzel samoloty shoot down planes
11. shoot guard = strażnik kiełka shoot guard
13. shoot a look = strzel ze spojrzenia shoot a look
14. shoot the ball = strzel z piłki shoot the ball
15. shoot bullets = strzelać kulami shoot bullets
19. shoot Horses = postrzel Konie shoot Horses
20. shoot footage = materiał filmowy kiełka shoot footage
21. shoot one's dog = strzelać czyjś pies shoot one's dog
22. shoot pool = grać w bilard shoot pool
23. shoot holes = strzel z dziur shoot holes
24. shoot shots = strzel ze strzałów shoot shots
25. shoot off one's mouth = odstrzeliwać czyjś usta shoot off one's mouth
27. shoot down aircraft = zestrzel samolot shoot down aircraft
28. shoot baskets = rzucać do kosza shoot baskets
29. shoot birds = postrzel ptaki shoot birds
30. shoot one's father = strzelać czyjś ojciec shoot one's father
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.