"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. start shooting = zabójstwo początku start shooting
3. threaten to shoot = zagroź, że strzelić threaten to shoot
4. try to shoot = spróbuj strzelić try to shoot
5. go to shoot = idź do strzelać go to shoot
6. want to shoot = chciej strzelić want to shoot
7. use to shoot = użyj by strzelić use to shoot
8. allow to shoot = pozwól strzelić allow to shoot
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.