"threaten to shoot" — Słownik kolokacji angielskich

threaten to shoot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagroź, że strzelić
  1. threaten czasownik + shoot czasownik
    Silna kolokacja

    Then he threatened to shoot her if she did not restore his brother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo