"shoot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shoot czasownik

shoot + rzeczownik
Kolokacji: 120
shoot scenes • shoot people • shoot several percent • shoot one's way • shoot pictures • shoot an arrow • shoot one's wife • ...
czasownik + shoot
Kolokacji: 23
start shooting • begin shooting • threaten to shoot • try to shoot • go to shoot • want to shoot • use to shoot • ...
shoot + przyimek
Kolokacji: 58
shoot down • shoot up • shoot off • shoot out • shoot through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
(2) in, over, after, on, to, ...
Kolokacji: 14
1. shoot past = kiełek przeszłość shoot past
3. shoot between = strzel pośrodku shoot between
4. shoot out of = wystrzeliwać z shoot out of
5. shoot behind = strzel z tyłu shoot behind
6. shoot out from = wystrzeliwać z shoot out from
7. shot inside = strzał wewnątrz shot inside
8. shot within = strzał wewnątrz shot within
9. shoot above = strzel wyżej shoot above
10. shoot that = strzel z tego shoot that
11. shoot along = strzel wzdłuż shoot along
12. shot while = strzał podczas gdy shot while
13. shoot onto = strzelać na shoot onto
14. shoot towards = strzelać w kierunku shoot towards
shoot + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 89
shoot dead • fatally shot • accidentally shoot • shot twice • shoot straight • shot entirely • shot once • shoot away • shoot well • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.