"shot including" — Słownik kolokacji angielskich

shot including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strzał w tym
  1. shoot czasownik + including przyimek
    Silna kolokacja

    He shot 6 for 11 in the final 20 minutes, including two 3-pointers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo